Bagi memastikan keselesaan para murid, maka kebersihan dan keceriaan kawasan persekitaran sekolah perlu dititikberatkan.  Program Gotong Royong telah dijalankan pada 4 April 2018 baru-baru ini. Program gotong royong pada kali ini juga turut melibatkan usaha padu oleh seluruh warga sekolah yang terdiri daripada para guru serta murid-murid.